Hitta rätt lokal

Hitta rätt lokal

26f93f9I den förra fliken började vi titta lite närmare på det första beslutet som du måste fatta när du bestämt dig för att öppna din alldeles egen järnaffär – vilken typ av butik och verksamhet är du intresserad av att driva, och vilken målgrupp har du för avsikt att nå? Och den fråga som ofrånkomligen anknyter till dessa tankenötter är förstår den om att hitta rätt lokal. För med rätt lokal på rätt plats kan de föregående frågorna nästan besvara sig själva, utan att du behöver göra det! Och på samma sätt kan fel lokal på fel plats rendera dina svar på ovanstående frågor helt värdelösa – om ingen ur din målgrupp bor i närheten av din nya butik, och inte heller är beredd att åka dit, så spelar det ingen roll hur fantastisk lokalen faktiskt är!

I jakten på den perfekta lokalen måste du fråga dig inte bara vad du själv är ute efter, utan vilka kunder du vill nå. Om du har för avsikt att bara sälja de bästa och dyraste verktygen, så kanske du bör placera din butik i en rik och exklusiv förort, eller i de flottare delarna av stadskärnan. Om du å andra sidan vill ha ett brett sortiment, med många olika kvaliteter och produktslag, så kanske platsen för verksamheten inte är riktigt lika viktig. Kanske går den typen av verksamhet att driva framgångsrikt i de flesta miljöer, så länge det faktiskt bor människor i närheten.

Är du fokuserad på renovering av villor så är det förstås en bra idé att förlägga verksamheten till en plats där det finns många villor. Ja, du förstår nog principen bakom det hela. Och det här är verkligen det absolut viktigaste i etableringen av din nya verksamhet – att hitta rätt lokal. Så underskatta inte uppgiften, och ta den alltid på största möjlig allvar!